Диагностика и лечение на болка в поясен дял на гръбначен стълб

Предстявлява прилагане на система от глобални към специфични тестове, които целят да установят структурите, от които е причинена болката, наличие на мускулен дисбаланс и ставни измененя.